Sản phẩm MAGNESIUM SULPHATE 99.5% - MGSO4.7H2O

MAGNESIUM SULPHATE 99.5% - MGSO4.7H2O

Tên Sản Phẩm   : CITRIC ACID ANHYDROUS BP98
Công Thức         : MgSO4.7H2O
Hàm Lượng       : 99.5% min

Hảng Sản Xuất  : TRUNG QUỐC
Dùng Trong : Hóa chất công nghiệp
Hóa chất công nghiệp
Đóng Gói           : 25 kg/bao
Đơn Giá             :