Sản phẩm NATRI HIDROXIT- NAOH 96%

NATRI HIDROXIT- NAOH 96%

Tên Sản Phẩm  : NATRI HIDROXIT
Công Thức         : NAOH
Hàm Lượng       : NAOH 96%
Hảng Sản Xuất : TRUNG QUỐC
Đóng Gói            : 25 Kg/bao