Sản phẩm KNO3 13 - 0 - 46

KNO3 13 - 0 - 46

Tên Sản Phẩm  : KNO3 13 - 0 - 46
Hảng Sản Xuất : ISRAEL