Sản phẩm Calcium Nitrate

Calcium Nitrate

TÊN HÀNG: CALCIUM NITRATE  

CÔNG THỨC: Ca(NO3)2  
XUẤT XỨ: ẤN ĐỘ  
HÀM LƯỢNG: 99.5%  
QUY CÁCH: 25K/BAO
ANALYSIS REPORT
Ca(NO3)2 4H2O                      99,3%min
CL                                         50 ppm Max
SO4                                       50 ppm Max
Fe                                         10 ppm Max