Sản phẩm Monoethylene Glycol MEG, DEG, TEG

Monoethylene Glycol MEG, DEG, TEG

Ethylene Glycol ( E.G. / M.E.G. ), MonoEthylene Glycol ( M.E.G. ), P.G. ( USP/EP Grade), P.G. industrial Grade, Propylene Glycol ( USP/EP Grade), Propyleneglycol Industrial Grade, Tri Ethylene glycol ( T.E.G. )  

Glycol là những hợp chất béo vô cơ có hai nhóm OH trong mỗi phân tử.  
- Glycol giống như nước, nó là chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi. Tuy nhiên độ nhớt lớn hơn nước ở bất kỳ nhiệt độ nào và nhiệt độ sôi cao hơn nhiều so với nước.  
- Glycol là dung môi cho nhiều hợp chất vô cơ và tan hoàn toàn trong nước, chúng có thể phản ứng hoá học trên một hoặc cả hai nhóm OH vì thế chúng là chất hoá học trung gian quan trọng.  
- Vì Glycol có tính chất hoá học trong phạm vi rộng nên chúng ta cần phải xác định loại glycol nào dùng trong những ứng dụng cụ thể.Các sản phẩm của glycol gồm có : Ethylene glycol, Diethylene glycol, Propylene glycol, polypropylene glycol, Polyethylene glycol.  
- Ở điều kiện thường, glycols là chất lỏng và dễ vận chuyển bằng container. Nhiệt độ sôi cao và nhiệt độ đông thấp nên glycol có thể bảo quản trong điều kiện khí hậu rộng, thường không cần gia nhiệt hoặc cách li đặc biệt, không cần thiết thông hơi vì áp suất hơi tương đối thấp. Glycols được bơm và đo dễ dàng trong các quá trình công nghiệp.