Sản phẩm Poly Aluminium Chloride

Poly Aluminium Chloride

Mô tả SP

- TÊN HÀNG: POLY ALUMINIUM CHLORIDE - PAC  
- HÀM LƯỢNG: 31% (MÀU VÀNG NHẠT)  
- QUÝ CÁCH: 25K/BAO  
- XUẤT XỨ: TRUNG QUỐC  
- DÙNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI