Aquaclean N1

Chi tiết sản phẩm:

- Tên sản phẩm: Aquaclean N1 - Men vi sinh xử lý NH4 trong nước thải
- Công thức : Men vi sinh xử lý NH4
- Thành phần : Mỹ-3,778L(1 Gallon)
- Loại sản phẩm : Hóa chất nông nghiệp

 

Mô tả sản phẩm:

AQUA-CLEAN/N1- là quần hợp các vi sinh vật khử nitơ được chọn lọc riêng biệt để đẩy mạnh, thiết lập và duy trì quá trình nitrat hoá trong các thiết bị xử lý nước thải tương xứng. AQUA-CLEAN/N1 bao gồm vi khuẩn Nitrosomonas spp và Nitrobacter spp. Vi khuẩn Nitrosomonas spp chuyển hoá ammonia thành nitrite và Nitrobacter spp chuyển hoá nitrite thành nitrate. Các vi khuẩn chuyên biệt này đòi hỏi phải có các điều kiện cụ thể để đạt được quá trình nitrat hoá ổn định.
Các vi khuẩn chọn lọc trong AQUA-CLEAN/N1 là vi khuẩn tự dưỡng &ldquocó thể sử dụng carbon dioxide làm nguồn carbon duy nhất&rdquo, và chúng phát triển tương đối chậm. Để phát triển tốt, chúng cần những điều kiện thích hợp, và thời gian phân bào tiêu biểu là từ 8 đến 16 giờ.  Khả năng xử lý và tốc độ phát triển của chúng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường cần thiết cho quá trình nitrat hoá. Chúng cũng bị ảnh hưởng mạnh bởi hàm lượng oxy,  đòi hỏi điều kiện sục khí tương đối cao để đạt được tốc độ phát triển cao nhất.