Hóa chất công nghiệp Đồng I xyanua

Đồng I xyanua

Đồng I xyanua

Chi tiết sản phẩm:


- Tên sản phẩm: Đồng I xyanua
- Công thức : CuCN
- Thành phần : Hàn quốc-CN-15kg
- Loại sản phẩm : Hóa chất ngành mạ


Mô tả sản phẩm:

Đồng (I) cyanide (CuCN), cũng đồng cyanide, cuprous cyanide, hoặc cupricin là một màu trắng hoặc màu kem để đôi khi xanh powdery rắn có nghĩa là không tan trong nước. Nó có công thức là CuCN.