Kali xyanua

Chi tiết sản phẩm:

- Tên sản phẩm: Kali xyanua
- Công thức : KCN
- Thành phần : Ấn độ-CN-50kg
- Loại sản phẩm : Hóa chất khai khoáng